Välkommen till Vidd. Arkitektbyrån i Göteborg som drivs av Rikard Olsson, Johannes Reigo och Christian Deis. Tillsammans har vi bred erfarenhet av fastighetsutveckling, konceptarbeten, förstudier, markanvisningstävlingar, projektering och inredning.

I våra uppdrag utgår vi från kundens initiala problemformulering, vi definierar en gemensam målbild och hjälper till att skapa en genomförandeplan och den organisation som behövs för att nå uppsatta mål.

Kontakta oss om du behöver hjälp med uppdrag inom projektutveckling, inredning, bygglov, projektering, utredningar och samordning. Hörs!